Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Wat we doen, doen we met respect voor mens en milieu. We garanderen dat de herkomst van onze producten verantwoord is en streven ernaar om onze impact op mens en maatschappij zo positief mogelijk te houden. Dat doen we door een open communicatie met stakeholders, en door de dialoog niet uit de weg te gaan.

Duurzame productie

Met een compleet overzicht van het telen van de gewassen tot het transport van de eindproducten, stimuleren we elke stap van de weg het duurzaam ondernemen bij al onze (in)directe werknemers. Al onze toeleveranciers voldoen aan de strenge GlobalGAP-certificering zodat we de voedselveiligheidsaspecten in het productieproces kunnen waarborgen. Fruity Pack zelf heeft het IFS Food Higher level certificaat en het BIO certificaat.

Alle energie die gebruikt wordt in het productieproces is  100% groen en het water dat gebruikt wordt verwarmen we met de restwarmte van compressoren. Het gebruik van water proberen we doormiddel van steeds nieuwe innovaties te minimaliseren bij bijv. het reinigen van onze productieruimtes.

Veel van de gebruikte machines laten we speciaal maken zodat ze voldoen aan onze eisen op het gebied van energiezuinigheid, veiligheid, ergonomie en hygiëne, bevatten circulaire onderdelen en hebben een optimale levensduur.

Ons fruit- en groenteafval wordt zoveel mogelijk beperkt. Het afval dat niet te voorkomen is wordt nauwkeurig gescheiden van elkaar en vervolgens gebruikt bij biogascentrales en als diervoeding.

Door zoveel mogelijk te digitaliseren en automatiseren voorkomen we onnodig papierverbruik en daarmee dus bomenkap.
Fruity Pack gaat wat de EU-eisen met betrekking tot pesticiden betreft verder.

Verpakkingen

Samen met onze toeleveranciers proberen we zo veilig en duurzaam mogelijke verpakkingen te gebruiken. Uiteindelijk streven we naar het ideaalbeeld van een volledig circulaire verpakkingsstroom. Dit houdt in dat we verpakkingen willen die uit één soort materiaal bestaan, zodat het makkelijker is om deze te recyclen. Ook wordt er gekeken hoe we zo min mogelijk materiaal kunnen gebruiken per verpakking, door de juiste balans te vinden tussen de dikte en het gebruik van ribbels, deze zorgen ervoor dat de verpakkingen versterkt worden.  

Werkgevers - werknemers

‘Fair produce’ betekent dat we goede werkomstandigheden eisen voor iedereen die direct of indirect voor ons werkt , maar ook stimuleren we de gezondheid en ontwikkeling van onze werknemers. Zo voelen we ons ook verantwoordelijk voor de huisvesting van onze buitenlandse medewerkers en helpen we ze zo goed mogelijk om een stabiele ‘thuissituatie’ te creëren in een voor hun vreemd land. 

We enthousiasmeren onze medewerkers graag om zich verder te professionaliseren door middel van cursussen, opleidingen en trainingen en bieden goede kansen tot groei binnen het bedrijf.

Daarnaast bieden we ook werk aan mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt kennen, vanwege fysieke en/of verstandelijke beperkingen of die in een re-integratietraject zitten.